German Fernandez running 1500 at Stanford

 • oldoldrunner
  registered
 • jjjjjjjjj
 • Track Mann
 • 2girls1cup2ndedition
 • yaay
 • yaay
 • progfrostinatin'
 • seems realistic
 • pobably wont break
 • Germinated Ferdy
 • V6
 • haha YO
 • jagerbomberjacket
 • Shoebacca
 • kmlsujduhs
 • Joe Mama
 • thisisnuts
 • haha YO
 • Go Slow
 • my prediction