Rhonex Kipruto and Hellen Obiri are beaten at Kenyan 10,000 Trials - Kamworor and Tirop FTW

 • Alll
  registered
 • REAL.
 • Alll
  registered
 • Elevation
 • yyy
 • Alll
  registered
 • big dave22
 • Wednesday Clue Bird
 • Monarchyy
 • mcvred
  registered
 • doot doot
 • doot doot
 • quehoares
 • doot doot
 • REAL.
 • westsouthrunner
  registered
 • Alll
  registered
 • Zermatt
 • Letsrun is not the cool
 • doot doot