IT'S ON: Bernard Lagat or Chris Solinksy next 5000m AR at Bislett

 • duckshirt
  registered
 • Precisely Watson
 • reality bytes
 • ehhh?
 • PersonalBestParade
 • deco's brother
 • Coach D
  registered
 • reality bytes
 • Pleaasse
 • snarky
  registered
 • Pleaasse
 • Pleaasse
 • randyn
 • Precisely Watson
 • Precisely Watson
 • Pleaasse
 • who cares ?
 • jjjjjjjjjjj
 • ventolin^3
  registered
 • YourFunny